සිතියම් නැතුව මාලිමාව 01 කොටසේ ප්‍රශ්න… Hiking Navigation ඔබේ පාඩම් මාලාවේ දැනුම පරික්ෂාව. Hiking සහ Back-Country කෑම්පින් කරන ඔබ වෙනුවෙන්….
01. ලංකාවේ Hike එකකදී මාලිමාව භාවිතා කිරීමට හේතුවක් වනුයේ?

1. සිතියම් නොමැති බව සහ ප්‍රවේශයේ
2. වෙනස් වන කාළගුණය සහ හදිසි බාධක
3. දුරකථනයේ බැට්රි බැසීම සහ සංඥා දුර්වල වීම
4. ඉහත සියලුම හේතුන්

02. Base Plate මාලිමා වර්ග Hike කරන අය අතර ජනප්‍රිය වීමට හේතුවක් නොවන්නේ?

1. අඩු බර.
2. පහසුවෙන් ඇසිරීමට හැකි වීම.
3. ඩිජිටල් කියවීම.
4. පහසුවෙන් කියවීම් ලබා ගැනීම.

03. ශ්‍රී ලංකාවට ගැලපෙන මාලිමාවක් නොවන්නේ?

1. උතුරු අර්ධ ගෝලයට ගැලපෙන මාලිමාවක්.
2. දකුණු අර්ධ ගෝලයට ගැලපෙන මාලිමාවක්.
3. Global කටුවක් සහිත මාලිමාවක්.

04. Base Plate මාලිමාවේ බෙසල් එක සම්බන්ධ වැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ?

1. නිවාසය (Housing) නමින් හඳුන්වයි.
2. 36 සහ 360 අගයෙන් 0 අගයද දැක්වේ.
3. මෙහි මැද සම්පූර්ණයෙන් වාතයෙන් පුරවා ඇත.
4. වායු බුබුළු ඇතිනම් නිවැරදි කියවීම් නොලැබේ.

05. මාලිමාවේ කටුවෙන් පෙන්වනුයේ?

1. ජාල උතුරයි.
2. නැගෙනහිර දිශාවයි.
3. නියම උතුරයි.
4. චුම්භක උතුරයි.

06. අදාල නොවන වචනය තෝරන්න.

1. 360 මූණත
2. ඔරියන්ටින් ඊතලය
3. ෂෙඩ් එක
4. බලු කූඩුව

07. ෂෙඩ් එක සෑම විටම?

1. චුම්භක කටුව සමඟ වෙනස් වේ.
2. කැරකෙන බෙසල් එක සමඟ වෙනස් වේ.
3. මැද පාවෙමින් ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *