Details of those providing Services and Facilities for Hiking and Camping in the Sabaragamu Province – (සබරගමු පළාතේ Hiking සහ Camping සඳහා සේවා සහ පහසුකම් සපයන අයගේ විස්තර)

The Sabaragamu Province, home to the districts of Kegalle and Ratnapura, is often regarded as the top destination for hiking and back-country camping.

Kitulgala, Sri Lanka’s renowned white-water rafting paradise, and Adam’s Peak mark the starting points of several major pilgrimage routes in this province.

කෑගල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක පිහිටා ඇති සබරගමු පළාත Hiking සහ Back-Country Camping සඳහා නිල නොවන අංක 01 ප්‍රදේශය ලෙසටද හැඳින්විය හැකියි.

ලංකාවේ එකම White Water Rafting පාරාදීසය වන කිතුල්ගල සහ සමනල කන්ද වන්දනාවේ යෙදෙන ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක් ආරම්භ වන ස්ථාන මේ පළාතේ පිහිටා ඇත.

sabaragamuwa සබරගමුව

“Flag of the Sabaragamu Province”

Total Area 4,968 km2 (1,918 sq mi)

 • Bulathkohupitiya
 • Daraniyagala
 • Kithulgala
 • Yatiyanthota
 • Mawanalla
 • Kalawana
 • Rakwana
 • Belihuloya
 • Erathna
 1. Adam’s Peak Palabaddala Road – Siripagama සමනල කන්ද පලාබද්දල මාර්ගය – සිරිපාගම (8.5KM)
 2. Adam’s Peak Erathna Road Adavikanda සමනල කන්ද එරත්න මාර්ගය – අඩවිකන්ද (12KM)
 3. Adam’s Peak Daraniyagala Road – Ihala Maliboda සමනල කන්ද දැරණියගල මාර්ගය – ඉහල මාලිබොඩ (12KM)
 4. Waddagala Kalawana වැද්දාගල – කලවාන
 5. Daraniyagala Uda maliboda 07 Falls දැරණියගල උඩ මාලිබොඩ ඇලි හත
 6. Balihuloya – Pahanthudawa Falls බෙලිහුල්ඔය – පහන්තුඩාව ඇල්ල
 7. Belihuloya Hirikatu Oya බෙලිහුල්ඔය – හිරිකටු ඔය
 8. Belihuloya – Hawagala බෙලිහුල්ඔය – හාවාගල (අඩි 4593 ft)
 9. Rakwana – Suriyakanda රක්වාන – සූරියකන්ද
 10. Rakwana – Galdola Ella රක්වාන – ගල්දොල ඇල්ල
 11. Rakwana – Sinharaja රක්වාන – සිංහරාජ
 12. Algalla Mountain Range අලගල්ල කඳු පංතිය
 13. Aranayaka – Bathalegala අරණායක – බතලේගල (අඩි 2200 ft)
 14. Uthuwankanda උතුවන්කන්ද
 15. Udawalawe උඩවලවේ
 16. Wawulpene Caves වවුල්පනේ ගුහා
 17. Dethabadakanda දෙතබඩකන්ද
 18. Gongala ගොන්ගල (අඩි 4455 ft)

Below is a compilation of organizations and personal services in the Sabaragamuwa Province of Sri Lanka that offer tailored services and facilities for Hiking and Camping enthusiasts:

නගරය/Town නම/Nameපහසුකම් හා හෝ සේවා / Serviceදුරකථන / Contact Info
මාවනැල්ල
Mawanella
Mawanella Camping GearsCamping Equipment for RentNushar
0771712574 , 0755541223
Fb Page
රඹුක්කන
Rambukkana
SL ExcursionCamping Equipment Rent0711418575
Fb Page
බුලත්කොහුපිටිය
Bulathkohupitiya
බලංගොඩ
Balangoda
Travel CornerCamping Tents & Equipment for Rent0758056185
Fb Page
කලවාන
Kalawana
Manahara Hotel- Ilumbakanda Home Stay, Accommodation and Food 0717437902
Fb Profile
කිතුල්ගල
Kithulgala
Ceylon Extreme AdventuresHiking Trekking White Water Rafting Waterfall Abseiling Camping Canyoning River Expeditions Cycling0710835686
0773072864
0769426835
Fb Page
බෙලිහුල්ඔය
Belihuloya
Camping BulletsCamping tents and Equipment for Rent & Sale0779004993
FB Page

The above list consists of businesses/individuals whose details have been confirmed by us. The below list includes details obtained from social media and the internet. If your business is listed here, please send a message to singleelephant.lk@gmail.com or the Single Elephant Facebook page to confirm its inclusion.

ඉහත දැක්වෙන ලැයිස්තුව අප වෙත විස්තර සනාථ කළ ව්‍යාපාර/පුද්ගල නාම වන අතර පහත ලැයිස්තුව සමාජ මාධ්‍ය සහ අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගත් විස්තර වේ.

ඔබගේ ව්‍යාපාරය මෙහි ඇත්නම් ඒ බව සනාථ කිරීමට singleelephant.lk@gmail.com විද්‍යුත් ලිපිනයට හෝ Single Elephant FB පිටුවට පණිවිඩයක් එවන්න.

නගරය/Townනම/Nameපහසුකම් හා හෝ සේවා / Serviceදුරකථන / Contact Info
රත්නපුර
Rathnapura
LaiyaTent for Rent0712555370
දෙතබඩකන්ද
Dethabadakanda
The Camp SiteImport and Distribute Camping, adventure, scouting and travel gears
Camping, Hiking
0763677875
Supun 0702329625
Fb Page
රුවන්වැල්ල
Ruwanwella
REBEL CampingCamping Equipment Sale & For Rent0710349190
Fb Page
Web Page
කෑගල්ල
Kegalle
CampingProCamping Equipment Sale & Rent0717788723
Fb Page
කෑගල්ල
Kegalle
Balloon House CampingBranded Camping Gear for Rent 0719275222
0772811488
0702084555
Fb Page
Web Page
කිතුල්ගල
Kithulgala
SurvivorsOutdoor Camping, Rock Sliding, Water Fall Abseiling, Zip Line.0773417144
Fb Page
කිතුල්ගල
Kithulgala
Adventure Base CampWhite Water Rafting, Camping
Outbound Training Programs
0773069903
0776037136 0364927120
Fb Page
කිතුල්ගල
Kithulgala
Kithulgala Adventure SportWhite Water Rafting, Jungle Trekking with sliding
Water Fall Abseiling
0771830376
0723970360
Fb Page
කිතුල්ගල
Kithulgala
Adventure ExplorersRafting, Abseiling, Canyoning, Trekking, Hiking, Camping0719689311
Fb Page
කිතුල්ගල
Kithulgala
Kalani River Rafter’sWhite Water Rafting, canyoning, Trekking, Water fall abseiling, Bird Watching0704537750
Fb Page
සෙවණගල
Sewanagala
Randoowa Camp SiteCamping and Safari0719535062
Fb Page
යටියන්තොට
Yatiyanthota
Lendora Cave CampingCamping0772007742 0763758198
Fb Page
බලංගොඩ
Balangoda
Camping Tents for Rent – BalangodaCamping Tents and Equipment for Rent0763822775
Fb Page
කරවනැල්ල
Karawanalla
PJ CampingCamping Gear for Rent0716020203
Fb Page
කෑගල්ල
Kegalle
Kegalle Camping GearsCamping Gear for Rent0762538109
Fb Page
වැද්දාගල
Waddagala
Waddagala Eco Camping LodgeCamping0768456190
Fb Page
හිරිකටු ඔය
Hirikatu oya
Hirikatu Oya Eco CampCamping0710589867
NonPareil Estate Rd, Rathnapura

Further details will be updated in the future based on the information provided by the institutions and individuals.

This website and its affiliates have not received any money or benefit from any organization or individual mentioned here. Our website does not take any responsibility regarding the services mentioned here.

ආයතන සහ පුද්ගලයන් විසින් අප හට ලබා දෙන තොරතුරු අනුව තවත් විස්තර ඉදිරියේදී අලුත් කරනු ලැබේ.

මෙහි සඳහන් කිසිඳු ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයෙකුගෙන් මෙම වෙබ් පිටුව හෝ ඒ සම්බන්ධ අය කිසිඳු මුදලක් හෝ වාසියක් ලබා ගෙන නොමැති අතර මෙහි සඳහන් සේවා සම්බන්ධව කිසිඳු වගකීමක් අපගේ වෙබ් පිටුව නොදරයි.

All the details provided here are the information given by the providers of the respective services and facilities. For all your needs, please contact the numbers and social media details provided in the said information.

මෙහි සියලු විස්තර අදාල සේවා සහ පහසුකම් සපයන අය විසින් ලබා දුන් තොරතුරු වන අතර ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා එකී විස්තර වල ඇති අංක සහ සමාජ මාධ්‍ය විස්තර සම්බන්ධ කර ගන්න.

Picture Author : Rehman Abubakr This photo was taken as part of a photo project by Wikimedia Community User Group Sri Lanka, covering current/future hydroelectric dams (and its surroundings) in the Central and Sabaragamuwa provinces of Sri Lanka. Date taken 24 March 2018

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *