සිතියම් නැතුව මාලිමාව 04 කොටසේ ප්‍රශ්න… Hiking Navigation ඔබේ පාඩම් මාලාවේ දැනුම පරික්ෂාව. Hiking සහ Back-Country කෑම්පින් කරන ඔබ වෙනුවෙන්….
01. Waypoint එකක් යනු?

01. ගමන වෙනස් කළ හැකි ස්ථානයකි.
02. ප්‍රදේශය ගවේෂණයට උපකාරී වන ස්ථානයකි.
03. නැවත පෙරලා පැමිණීම සුරක්ෂිත කරන ස්ථානයකි.
04. ඉහත කී සියල්ලවේ.

02. දැනටමත් පිහිටි Waypoint එකකට හොඳ උදාහරණයක් නොවන්නේ?

01. දුරකථන සන්නිවේදක කණුවක්.
02. විශාල මාර ගසක්.
03. කුඩා පඳුරක්.
04. පාලමක්.

03. Waypoint එකක් සාදා ගැනීමට උපයෝගී කර ගත හැකි ඔබගේ Hiking බෑගයේ ඇති දේවල් 03ක් නම් කරන්න.

04. මීටර් 100ක් යාමට ඔබේ පියවර ගණන 72ක් නම් පියවර 218 තැබූ විට ඔබ කොපමණ දුරක් (මීටර්) ගමන් කර ඇතිද?

05. මීටර් 100 යාමට ඔබේ පියවර ගණන 65ක් නම් මීටර් 180ක් ගමන් කිරීමට පියවර කොපමණ ඔබ තබා ඇතිද?

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *